Echografie

Wat is echo?
Een echoapparaat stuurt ultrasone geluidsgolven het lichaam in en zet deze om in een zwart-grijs-wit beeld van de organen. Met deze beelden kunnen de organen beoordeeld en vergeleken worden met het normaal-beeld.  Deze veranderingen koppel ik aan de klachten die de patiënt heeft zodat ik een advies kan geven over vervolgonderzoeken of -behandelingen.

Hoe gaat de echo in zijn werk?
Ik heb graag dat de eigenaar aanwezig is tijdens een echo. Dieren zijn dan meestal zo rustig dat er geen sedatie nodig is om het onderzoek uit te voeren. Na bespreking van het probleem en een lichamelijk onderzoek, begint het echo-onderzoek. Daarvoor leggen we het dier op de rug in een kussen, scheren we de haren van de buik weg en bedekken de buik met echogel om een goed beeld te krijgen. Het onderzoek duurt 30-45 minuten. Na afloop zal ik alle bevindingen met de eigenaar bespreken en de verwijzend dierenarts ontvangt dezelfde dag een verslag van het onderzoek. Belangrijk bij de echo is dat uw huisdier van te voren 12 uur niet mag eten en 4 uur niet mag plassen.

Echo pezen en gewrichten
Naast echo’s van de verschillende buikorganen en de blaas is het ook mogelijk ook gewrichten en pezen goed in beeld te brengen met echografie. Samen met orthopeed Monique Schwencke en dierfysiotherapeut Nicole Hoogeveen vormen wij een multidisciplinair team voor het diagnosticeren en behandelen van gewrichtsproblemen. Deze samenwerking is uniek in Nederland. Peesproblemen komen veel voor en zijn lastig te diagnosticeren; de echo geeft een heel mooi beeld van de pees waarbij naast de afwijkingen ook het verloop van het herstel goed in kaart te brengen is waardoor de behandeling evt bijgesteld of gecontinueerd kan worden.

Andere diensten
Tijdens een echo kan blijken dat het nodig is om een extra handeling uit te voeren wat wij in principe direct kunnen uitvoeren; dit kan zijn:
– Dunne naald aspiratiebiopt
– Afzuigen van vocht uit buik- of borstholte
– Punctie van de blaas

Het verkregen materiaal wordt opgestuurd naar het laboratorium en de uitslagen worden naar de eigenaar en/of de verwijzend dierenarts doorgecommuniceerd.

Interne geneeskunde
Mijn liefde voor echografie is voortgekomen uit die voor de interne geneeskunde. Dit gaat over aandoeningen van inwendige organen. Sinds ik ben afgestudeerd heb ik veel na- en bijscholing gevolgd in dit deelgebied en ervaring opgedaan met complexe patiënten. U kunt daarom bij mij ook terecht voor een internistisch consult.

Potgieterlaan 1, 3702 GS Zeist, (030) 820 11 73, info@vetcz.nl